Muhterem cura / 17-04-2015 12:56

Boyun ağrısı ile dr başvurum.Mr sevkl sonuç.Servikal kifozda artış ve buna sekonder C3-C7 düzeyleri arasında anterior epidural mesafede belirgin daralma.C3-4,C4-5 minimal bulging.C5-6 sol parasantral korda indentasyon gösteren disk petrüzyonu mevcuttur.C7 T1 protrüzyon.açiklamanızı bekliyorum saygilarimla.
Küçük diyebileceğimiz fıtıklarınız hatta fıtık başlangıcı var. Bol bol yüzme ve egzersiz öneririm.

nuri alkan / 17-04-2015 09:41

Lomber lordoz artmştır. Alt lomber düzeyde disk sinyalleri azalmıştır.

Vertebra korpus yükseklikleri normaldir. End plateler normal olarak izlenmektedir.

Konus medullaris normal yerleşimindedir. Kauda equina liflerinin dağılımı simetrik ve doğaldır.

L1-2',L2-3,L3-4,L5-S1 de, intervertebral diskinde herniasyon saptanmamıştır. Nöral foramenler açıktır.

L4-5'de, intervertebral diskinde geniş tabanlı hafif sol paramedian eğilimli posterior disk protrüzyonu izlenmiş olup,
dural kese anteriordan soldan indenetdir. Ligamantum flavumlar hipertrofiktir. Spinal kanal çapı daralmştır.sol lateral
resess ileri derecede, sağ lateral resess ve nöral foramenler orta derecede daralmıştır.

ayakta duramıyorum . oturamıyorum sadece yüzüstü yatarken ağrı geçiyor. doktor kas gevşetici iğne ve ağrı kesici verdi .basit bir durummu yoksa ilerlemiş bir durummu ne yapmam gerekiyor. teşekkürler
Küçük diyebileceğimiz fıtıklarınız hatta fıtık başlangıcı var. Bol bol yüzme ve egzersiz öneririm.

rasit karsatar / 16-04-2015 16:55

Hocam merhaba;
servikal spinal MR;
T1 FSE sagital 4mm
T2 FSE sagital 4mm
servikal lordozda düzleşme.

lumbosakral spinal MR;
T1 SE sagital 4mm
T2 FSE sagital 4mm; axiel 5mm
lomber lordoz düzleşmiştir
L5-S1 seviyesinde dejeneratif sinyal kaybı ne minimal santral protrüzyon izlendi.

sağ boyun sağ kol sağ bacakta uyusma sağ kalçada sanjı geçmiyor yorumlarınız nedir hocam?
Selamlar, Bu rapor sadece bele ait. Boyun ve sağ kol ağrısı açısından MR ve Emg sinir testi çektirmelisiniz.

firdevs akarlı / 16-04-2015 14:23

merhaba hocam benim esim 2006 yılında servikal bölgede kist cıkmıstı 4 kez ameliyat oldu genişletildi saft takıldı.bundan 1 ay öncesinde terar bi kasıma yasandı ve suanda raparo göre pre-konntrast servikal mrg tetkikinde tse ve medıc sekansları ile multiplanar görüntüler elde olunmustur.
post kontrast incelemede (gadolinuyumlu kontrast madde kullanılarak)multiplanar T1 AGIRLIKLI GÖRÜNTÜLEME YAPILMISTIR.kontrastlı inceleme leptomeningeal tutulus yada kontrast tutuluşu gösteren spinal bir lezyon varlıgının arastırılması icin uygulanmıstır.
servikal lordoz düzlesmiştir.
C5-6 C6-7 DİSK ARALARINDA KOMSU VERTEBRA KORPUS KÖŞELERİNDE OSTEOFİTİK SİVRİLEŞMELER GÖRÜLMÜŞTÜR.
SERVİKAL VERTEBRA KORPUS YÜKSEKLİKLERİ VE SİNYAL İNTESİTELERİ NORMAL OLARAK İZLENMEKTEDİR.
C5 VE C6 seviyelerinde posteriorda biateral laminektomi defektleri mevcuttur.
omurilik içerisinde C1 DÜZEYİNDEN C6 DÜZEYİNE KADAR UZANAN ALANDA SİRİNGOMYELİ İZLENMİŞTİR.
SRİNGOMYELİ OMURİLİKTE EKSPANSİYON OLUŞTURULMUŞTUR.AYRICA C3-C5 ARASINDA SIRINGOMYELİ KAVİTESİ İCERİSİNDE MUHTEMMELEN OPERASYON SIRASINDA YERLESTİRİLEN KATATERE AİT GÖRÜNÜM MEVCUTTUR.
C5-6 DİSKPOSTERİOR KENARDA ILIMLI SOL PARAMEDİON PROTRÜZYON GÖRÜLMÜŞTÜR.PROTRÜDE DİSK DURAL KESEYE SOL ÖNDEN HAFİF BASI YAPMAKTADIR.POST KONTRAST GÖRÜNTÜLERDE PATOLOJİK PARLAKLAŞMA GÖSTEREN LEZYON SAPTANMAMIŞTIR .SONUÇ:C5 VE C6 SEVİYELERİNDE BİLATERAL LAMİNOKTOMİ DEFEKTLERİ,C1-C6 ARASINDA OMURİLİKTE EKSPANSİYON OLUSTURAN SİRİNGOMYELİ VE SİRİNGOMYELİ KAVİTESİ İÇERSİNDE SANT KATETERİNE AİT GÖRÜM ELDE EDİLMİŞTİR.
AYRICA L1-L2 İNTERVERTEBRAL DİSK DÜZEYİNDE DEJENERATİF DEĞİŞİKLİKLER VE KORPUS KÖŞELERİNDE OSTEOFİTİK SİVRİLEŞMELER VE İNTERVERTEBRAL DİSKTE DİFFÜZ BULGİNG VE YANI SIRA SOL FORAMİNAL PROTRÜZYON İZLENMİŞTİR.LOKALIZER İMAJLARDA SERVİKAL BÖLGEDE C1 DÜZEYDEN BAŞLAYAN T6 ALT PLATOSUNA KADAR DEVAM EDEN SRİNGOMYELİ KAVİTESİ İZLENMİŞTİR.HOCAM YARDIMCI OLURSANIZ COK SEVİNİRM NE YAPACAGIMI SASIRMIS DURUMDAYIM LÜTFEN YARDIM EDİN.
Mutlaka tüm filmlerinizi görmem ve karşılaştırma yapmak lazım. Ayrıca size Emg sinir testi de gerekli.

emine çelik / 16-04-2015 09:07

Lomber spinal mr incelemesinde
Sagittal planda 4 mm kesit kalınlığında FSE tekniği ile T1 ağırlıklı,
Sagittal planda 4 mm kesit kalınlığında FSE tekniği ile T2 ağırlıklı ,
Aksiyal planda 4 mm kesit kalınlığında FSE tekniği ile T2 ağırlıklı kesitler alınmıştır .
Lomber lordoz ve intervertebal eklem aralık genişlikleri tabiidir. Verteba korpus yükseklikleri korunmuştur . L4-5 ve L5-S1 disklerinin sinyal intensiteleri T2 ağırlıklı incelemelerde dejenerasyona sekonder sinyal kaybı göstermektedir .
L2-3 seviyesinde diffüz bulging mevcuttur .
L3-4 seviyesinde diffüz bulging izlenmistir.
L4-5 seviyesinde diffüz bulging mevcuttur.
L5-S1 seviyesinde periferik disk kabarikligi izlenmektedir .
Nöral foramen genişlikleri tabii olup , nöral kökler serbesttir .
İncelenen düzeylerde spinal kanal AP çapları fizyolojik sınırlarda dır .
Spinal kord normal yerinde konus medullaris olarak sonlanmaktadır .Kauda equina köklerinin dağılımları simetrik ve tabidir .
Paravertebral yumuşak dokular doğal görünümündedir .
Emine Hanım, Küçük diyebileceğimiz fıtıklarınız hatta fıtık başlangıcı var. Bol bol yüzme ve egzersiz öneririm.

aysel tanriverdi / 15-04-2015 19:39

Hocam ben 27 yasindaym. L5 s1 duzeyinde disk sinyalinde dejenerasyona sekonder kayip diger seviyelerde nukleer kleftlerde belirgenlesmelen izlenmektetir
Küçük diyebileceğimiz fıtığınız hatta fıtık başlangıcı var. Bol bol yüzme ve egzersiz öneririm.

Büşra Kahya / 15-04-2015 10:56

Merhaba hocam ben şuan 26 yaşındayım. 2009 yılında omurilik ameliyatı oldum ependimoma teşhisi kondu. her yıl mr çektiriyorum bu yılki;
L1-2 disk sinyalleri azalmış, son platoda schmorl nodülleri izlenmektedir.Bu düzeylerinde diffüz anüler bulginge bağlı lateral resselerde dural keseye indentasyon mevcuttur.
L3-4 düzeyinde sağda hemilaminektomi defekti izlenmektedir.
L4-5 düzeylerinde anüler bulginge bağlı lateral resselerde dural keseye indentasyon mevcuttur.
L5-S1 düzeylerinde santral disk protrüzyonları izlenmiş olup, dural keseye bası mevcuttur.
Kontrastlı incelemede patolojik kontrast tutulumu saptanmamıştır.
Büşra Hanım, Mutlaka daha önceki MR filmleri ile beraber karşılaştırma yaparak değerlendirmek isterim. Bu rapor tek başına yeterli olmaz.

Aydan S. / 15-04-2015 08:41

Hocam Merhaba,

Servikal fizyolojik lordozun düzleştiği izlenmektedir.

Servikal vertebra korpus yükseklikleri, dizilimleri, disk aralıkları ve sinyal intensiteleri normaldir.

C3-C4 düzeylerinden geçen kesitlerde disk ve nöral foramenler normaldir.

C4-C5 diskinde dejenerasyon ve santral bulging mevcuttur. Anterior subaraknoid aralık ve nöral foramenler açıktır.

C5-C6 düzeyinde minimal santral bulging mevcuttur. Anterior subaraknoid aralık ve nöral foramenler açıktır.

C6-C7 düzeyinden geçen kesitlerde disk ve nöral foramenler normaldir.

Spinal kord normal olarak değerlendirilmiştir.

Teşekkür ederim
Küçük diyebileceğimiz fıtıklarınız hatta fıtık başlangıcı var. Bol bol yüzme ve egzersiz öneririm.

gülseren çolak / 15-04-2015 07:16

hocam mrhb kalça ağrısıyla doktora gittim mr sonucumu yorumlarsanız sevinirim.L4-5 düzeyinde anulus fibrozis rüptürünün eşlik ettiği santral fokal bulginge ait görünüm mevcuttur.diğer herşey normal ağrı bacağımada vuruyo bana ne önerirsiniz ameliyetlıkmıyım.
Gülseren Hanım, Bu MR raporu ile sizin bacak ağrınızı açıklamak zor. Emg sinir testi ile değerlendirmek lazım. Sonucuna göre tedavi planı çizmeliyiz.

Sündüs BAŞIBÜYÜK / 14-04-2015 09:50

KONTRASTLI THORAKAL MRG İNCELEMESİ,
Hafif derecede torakal skolyoz mevcuttur.
T5-6 intervertebral disk mesafesi T6-7-8 vertebralar düzeyinde T1A serilerde normal korda göre hipointens,T2A serilerde hiperintens görünüm ile karakterize,post kontast serilerde kontrastlanmayan syringohidromyeli kavitesi izlenmektedir.
T4-5 düzeyinde diffüz anüler bulging mevcuttur
T1-2 düzeyinde diffüz anüler bulging mevcuttur
T2-3 düzeyinde diffüz anüler bulging mevcuttur
T4-6 düzeyinde diffüz anüler bulging mevcuttur
T5-6 düzeyinde santral posterior protrüzyon mevcuttur
T6-7 düzeyinde sağ santral posterior protrüzyon mevcuttur.Spinal kord anteriordan basılıdır.
Olgunun bir önceki MRG raporu ile yapılan karşılaştırmada anlamlı değişiklik saptanmamıştır.
Durumumla ilgili bilgi rica ederim.
Selamlar, Sizin MR filmlerinizi, boyun ve bel MRları ile beraber görmek isterim. Olmaması gereken yerde su kavitesi var ve sıkıntılı.