salim sağcan / 18-07-2016 19:21

sayın dr.çekilen mr sonucu aşağıdaki gibidir.tavsiyeleriniz için şimdiden teşekkür ederim.Lomber lordoz tabiidir. Lomber vertebraların korpus yükseklikleri, disk mesafeleri normaldir. L3-4, L4-5 disklerinde minimal diffüz annüler bulging mevcuttur, nöral foramenler kaudalden daralmıştır L5-S1 Diskinde sol nöral kök ile ılınım teması gözlenen posterior sol parasantral protrüze herni mevcuttur. Sol lateral reseses daralmıştır Intradural patolojik bulgu izlenmemiştir. Paraspinal yumuşak dokular tabiidir.
Salim Bey, Toplamda 3 mesafede fıtık başlangıcı var ama en alt kısım biraz daha ilerlemiş durumda. İlk planda iyi bir merkezde Fizik Tedaviyi öneririm. Eğer ağrılar devam edecek olursa haberleşelim.

ilknur kaya / 17-07-2016 20:42

hocam bu sonucu acıklarmısınız LOMBER MR İNCELEMESİ: Teknik: T1 SAG T2 SAG, T2 AX Lomber aksta düzleşme izlenmiştir. Lomber vertebraların yükseklik ve diğer intensiteleri normaldir. Lomber intervertebral eklemlerde dislokasyon saptanmamıştır. L4-5 ve L5-S1 intensitesinde azalma ve L4-5'de annüler yırtık izlenmiştir. L4-5 diskinde santral posteriora protrüzyon mevcuttur. L5-S1 diskinde minimal jeneralize bulging izlenmiştir. Medüller kanalda minimal rotoskolyotik değişiklikler gözlenmiştir. Diğer seviyelerde disk yükseklikleri ve intensiteleri normaldir. Disk arka konturları normal sınırlardadır. Dural kese ön konturu serbest olup, lateral resesler açıktır. Konus medüllaris ve kauda ekuina normal olarak değerlendirilmiştir. Paravertebralar yumuşak dokularda patolojik bulgu saptanmamıştır.
İlknur Hanım, Omurgadaki eğrilik konusunda biraz daha temkinli olmalıyız. Bu yüzden fıtıklarınızın ilerlemesi hızlanır. İyi bir merkezde Fizik Tedavi öneririm.

ebru turan / 13-07-2016 11:34

Merhaba hocam benım MR sonucum.L5-S1 duzeyinde grade1anterolistezis dikkati çekmiştir.L5-S1 intervertebraldisk mesafesindeazalma ve diskte dejeneratifsinyal kaybı dikkati çekmiştir.Bu düzeyde lıstezise sekonder psodoherniasyon,her ikı nöral foramende daralma ve her iki L5 sinir köküne temas dikkati çekmiştir.Vertabre korpuz yükseklileri ve sinyalleri doğaldır. L4-L5 düzeyinde posterosantra lzonda küçük boyutlu protrüzyon ve tekal keseye temas dikkati çekmiştir.Kord ve korda ait elemanlarda belirgin patolojik sinyal değişikliği saptanmıştır.Hocam benim durumum ne yardımcı olursanız çok sevirim tesekkür ederim.
Ebru Hanım, Sizde hem bel fıtığı hem de bel kayması saptanmış. Burada tedavi kararı için bu kaymanın hareketi bir nevi derecesi ölçülmeli. Yani mutlaka dinamik-fonksiyonel bel röntgeni çekilmeli. Gelin, ne gerekirse yapalım.

Neslihan Alparslan / 13-07-2016 10:16

Hocam merhaba, benim cerebral palsy hastası 49 yaşında bir ağbim var. Yaklaşık 2 senedir ellerinde uyuşma var. 3-4 kere belirli aralıklarla fizik tedavi yapıldı ama vücudunda kas kasılması olduğu için bir faydasını görmedik. 15/09/2015 tarihinde mr'ı çekildi. L1-2 diskinde geniş tabanlı posterior protrüzyon, L3-4 diskinde sol yarıda hafif bulging, sol nöral foramende inferiordan hafifçe daralma, sol lateral reseste hafifçe daralma, L4-5 diskinde bilateral minimal bulgingler, nöral foramanlerde inferiordan hafifçe daralma, L5-S1 diskinde posterior santral minik protrüzyon, servikal aksta düzleşme, C3 ve C5 vertebralarda minimal retrolistezis, C3-4 diskinde diffüz bulging zemininde sağ foraminal diskoosteofitik protrüzyon, sol nöral foramende hafif-orta derecede daralma, korda bası ve basıya ikincil kordda myelomalazik sinyal değişklikleri, C5-6 diskinde hafif posterior bulging ve sol foraminal diskoosteofitik protrüzyon, sol nöral foramende dar görünüm ve sol C6 sinir köküne bası, santral kanalda daralma, spinal kordda bası ve kordda basıya ikincil myelomalazik sinyal değişikliği gözlendi. Doktoru mutlaka boyun fıtığı ameliyatı olması gerektiğini söyledi ama biz emin olamıyoruz. Zaten tekerlikli sandalyede ve yürüyemiyor. Ankara'da olduğu için getirmek götürmek bizim için çok zor. Sizce bu sonuca gore ameliyat gerekli midir? Ama mutlaka görmem gerek derseniz getirmeye çalışacağım. Gerçekten zor durumdayız. Yardımcı olursanız sevinirim.
Neslihan Hanım, Mutlaka filmleri görmem lazım. Bana yollayın, bakıp, arayayım. 0 212 233 22 00

B.H. / 12-07-2016 17:04

Merhaba, Radyoloji Kliniği tetkik raporumda şöyle yazıyor: Kemik strüktür tabiidir. Lomber aks korunmuştur. Vertebra korpus yükseklikleri tabiidir. L4-5, L5-S1 intrevertebral disk düzeylerinde diffüz minimal bulging görünümü mevcuttur. Tüm seviyelerde osseöz spinal kanal genişlikleri tabiidir. Paravertebral yumuşak dokularda belirgin patoloji izlenmedi. Ben yaklaşık 1.5 ay kadar önce otobüste düştüm ve ilk günlerde sırtımda belimde ağrılar vardı ve acile gittiğimde ufak bir çatlağım olduğu söylendi.
Şu anda ciddi bir durum yok. Bol bol yüzme ve egzersiz öneririm….

Elif Taysir / 11-07-2016 22:50

c4-c5 ve c5-c6 düzeylerinde diffüz anuler bulging,dural keseye hafif derecede kompresyon ne anlama geliyor birde servikal lordozda duzlesme ne
Elif Hanım, Hafif bir fıtık başlangıcı. Bol bol yüzme ve egzersiz öneririm.

Mehtap Bayram / 29-06-2016 09:45

Hocam Merhaba, Eşimin Mr Sonucu aşağıda paylaşıyorum. yorumlarınız için şimdiden teşekkür ederim. -Sagittal planda 4mm kesit kalındığında FSE tekniği ile T1 ağırlıklı -Sagittal planda 4mm kesit kalındığında FSE tekniği ile T2 ağırlıklı -Aksiyal planda 4mm kesit kalındığında FSE tekniği ile T2 ağırlıklı kesitler alınmıştır. Lomber Lordoz düzleşmiştir.vertebra korpus yükseklikleri korunmuştur.Vebtebra korpus kçşelerinde osteodejeneratif sivrileşmeler izlenmiştir. L1-2 ve L2-3 disk komşuluğunda milimetrik schmorl nodül empresyonu mevcuttur.lomber intervertebral disk yüksekliklerinde azalma ve eklem mesafelerinde daralma izlenmektedir. L3-4 ve L4-5 intervertebral disklerin sinyal intensiteleri T2 ağırlıklı incelemelerde dejenerasyon sekonder sinyal kaybı göstermektedir. L1-2 ve L2-3 seviyelerinde diffüz bulging izlendi. L3-4 seviyesinde diffüz bulging, dural kese çıkışında her iki L4 sinir köküne bası izlenmiştir. L4-5 seviyesinde santral -sağ parasantral disk hernisi ve sağ L5 sinir köküne bası izlenmektedir. L5-S1 seviyesinde santral protrüzyon saptanmıştır. İncelenen düzeylerde pinal kanal AP çapları fizyolojik sınırlardadır. Spinal kord normal yerinde konus medüllaris olarak sonlanmaktadır. kauda equina köklerinin dağılımları simetrik ve tabidir.
Mehtap Hanım, Size dinamik ve fonksiyonel bel röntgen çekmek lazım. Çünkü santral fıtıklarda bel kayması olasılığı artar. Eğer kayma saptarsak tedavimiz 180 derce değişiklik gösterebilir.

selda yilmaz / 28-06-2016 22:09

On yıl önce bel fıtığı ameliyatı oldum yine aynı yerden tekrar etti. Doktorlar yine ameliyat diyor. Yeni çekildiğim Mr sonucunu gönderiyorum bilgilendirirseniz sevinirim. Sagital planda SE T1 ve FSE T2 ağırlıklı aksiyal planda GRE ağırlıklı bulgular lomber lordoz hafif duzlesmistir. Tüm düzeylerde vertebra korpus yükseklikleri ve dizilimleri normaldir. L4 -5 ve L5-S1 diskinin sinyal intensitesi dejenerasyonla uyumlu olarak azalmıştır. L4-5 düzeyinde her iki nöral forameni daraltan dural kese basısı yapan diffüz bulging izlendi. L5-S1 düzeyinde her iki nöral forameni daraltan, dural kese basısı yapan kraniale emigre santral herniasyon izlendi. Bu düzeyde S1 kökü solda belirgin basılıdır. Diğer seviyelerde intervertebral disklerin arka komturlarında anlamlı taşma saptanmamıştır. Alt faset eklemlerde dejeneratif sinyal değişiklikleri izlenmiştir. Spinal kanal AP çapı normal olarak değerlendirilmiştir. Konus medullaris L1 vertebra düzeyinde sonlanmaktadir.
Selda Hanım, Bende en kısa sürede size ameliyat öneriyorum. Fakat, size dinamik ve fonksiyonel bel rontgeni çekerek değerlendirme yapmak lazım. Çünkü bel kayması olasılığı ekarte edilmeli.

neşe özel / 28-06-2016 14:09

merhaba ; Boyun ağrım nedeniyle 3,5 ay arayla çekilen iki mr sonucum aşağıdaki gibidir. Fizik Tedavi drmum 2.mr ı istedi, 15 gün sonraya randevu alabildim. İnceleyip bilgi verirseniz, sevinirim. teşekkürler. 08/03/2016 Servikal spinal MR incelemesinde; İncelemede şu sekanslar kullanılmıştır. Aksiyal planda T2W FFE Sagital planda T1W SE, T2W TSE Servikal lordoz doğaldır. Servikomedüller bileşke oluşumları tabiidir. Servikal vertebralarda osteofitik oluşumlar ve intervertebral dejenerasyon izlenmektedir.(servikal spondiloz) C5-6 intervertebral diskinde dejenerasyon mevcuttur. End platolarında yaygın ödem izlenmektedir. Sol posteriorunda spinal korda ve sol sinir köküne bası yapan sol nöral forameni daraltan osteofitin eşlik ettiği herniasyon mevcuttur. C6-7 intervertebral diskinde dejenerasyon mevcut olup sağ posteriorda spinal korda hafif bası yapan protrüzyon mevcuttur. Nöral foramenler tabiidir. Diğer servikal intervertebral disklerin konturları muntazam olup, bu düzeylerde spinal kanal ve kanal içi oluşumlar ve bilateral nöral foramenlere ait patolojik form, sinyal değişimi saptanmadı. Spinal kord sinyal intensitesi ve kalınlığı tabiidir.İntramedüüler ve ektramedüller kitle lezyonu saptanmadı Spinal kanal ön-arka çapı normal sınırlardadır. Paravertebral yumuşak dokular doğaldır. 16/06/2016 SERVİKAL SPİNAL MR İNCELEMESİ; İnceleme; - Sagittal planda 4 mm kesit kalınlığında FSE tekniği ile T1 ağırlıklı, - Sagittal planda 4 mm kesit kalınlığında FSE tekniği ile T2 ağırlıklı, - Aksiyal planda 3 mm kesit kalınlığında FE tekniği ile T2* sekansında yapılmıştır. Servikal lordoz düzleşmiştir. Vertebra korpus yükseklikleri normal sınırlardadır. Medüller kemik sinyal özelliği normal görünümdedır. Disklerde ve peridiskal endplatelerde dejeneratif sinyal değişiklikleri izlenmektedir. Alt servikal düzeylerde peridiskal endplatelerde osteofitler mevcuttur. C5-6 disk düzeyinde disk aralığı daralmıştır. Bu düzeyde diskte ve peridiskal endplatelerde patolojik sinyal değişiklikleri mevcuttur. Diskte geniş tabanlı posterior bulging izlenmektedir. Osteofitler ile birlikte dural keseye belirgin bası ve sol nöral foramende belirgin derece daralma mevcuttur. Bulgular spondilodiskit açısından ayrıca kuşkulu olarak değerlendirilmiştir. Bu yönden hastanın kontrastlı MR ile ileri tetkiki önerilir. C6-7 diskinde geniş tabanlı posterior bulging ve dural keseye bası izlenmektedir. Servikal intervertebral disklerde herniasyon lehine bulgu saptanmamıştır. Servikal spinal kord sinyal özelliği tabiidir. Yer kaplayıcı lezyon veya patolojik sinyal değişikliği saptanmadı. Santral spinal kanal ön arka çapı tüm düzeylerde fizyolojik sınırlar içerisindedir. Kraniovertebral bileşke normal olarak değerlendirilmiştir. Vertebra korpus posterior elemanlarına ait patoloji saptanmadı. Paravertebral kas ve yumuşak dokuların sinyal intensiteleri tabiidir.
Neşe Hanım, Kesinlikle size yorum yapmadan önce filmleri gormek ve size kan testi yapmak isterim. Bana gelin, ya da yollayın. Bakıp arayalım.

handan topuzlu / 24-06-2016 11:11

hocam belimden mr çektirdim sonucu:sagital düzlemde t1-t2 transvers düzlmde t2 sekanslar alınmışBulgular:L4-5diskinde diffüz bulging mevcut disk kural keseye bası oluşturmaktadır,nöral foramenler diske bağlı inferiordan daralmış,faset eklemler hipertrofiktir.çıkan bu sonuca göre nasıl bir tedavi olabilirim,tedaviyle iyileşme imkanım varmı.
Handan Hanım, İlk planda sizin fizik tedavi almanızda fayda var. Eğer Ağrı'larınız geçmezse mutlaka haberleşelim.