Alise Gürses / 11-05-2017 23:33

Sonuç: Servikal lordozda düzleşme ve servikotorakal skolyoz. Servikal disk dejenerasyonlari. C5-6 diskinde minimal bulging. C6-7 düzeyinde spinal kord santralinde 17mm uzunluğunda ince syringohidromyelik kavitasyon. Bunlar ne demek hocam?
Merhabalar, Sizde olmaması gereken yerde bir su birikintisi olmuş ve omurilik sinir demetinin tam ortasında olmasından ötürü ciddi bir konumnda. İyi bir muayene ve detaylı sinir testleri yapmalıyız.

SERAP SEYMEN / 11-05-2017 14:10

C5-6 ve C6-7diskinde diffuz buldingizlendiC5 ve C7 düzeyinde vertebra korpusunda hafif parotik yükseklik azalması izlendiT2-3ve T6-5 diskinde diffuz bulding izlendil5-S1 düzeyinde diskte T2ağırlıklı sekanslarda sinyal artışı mevcutdurT12.L1.L2 vertebra yüksekliklerinde hafif azalma izlendi L2-3 düzeyindesol psoas kası komşuluğundaki yağlı dokuda hetorejen görünüm günümüz incelemesinde izlenmemektedi Bu annemin Mr sonuçu ben i bilgilendirirseniz sevinirirm ne yapmalım hangi dr gitmeliyim annem 72 yaşındadır TEŞEKÜRLER
Serap Hanım, Annenize büyük geçmiş olsun. Ciddi bir durum yok. Bol bol yüzme ve egzersiz önerrim.

semra deniz / 10-05-2017 20:43

Hocam Merhaba Bulgular: Fizyolojik lomber lordozda minimal düzleşme izlenmiştir. Tüm lomber intervertebral disklerde dejenerasyonu düşündürür T2 ağırlıklı imajlarda sinyal intensite kaybı izlenmektedir. Konus medullaris normal lokalizasyondadır (L1 düzeyi). Sinyal intensitesi ve kalınlığı doğal görünümdedir. Lomber vertebralarda açıklığı sağa bakan skolyoz ile uyumlu görünüm izlenmiştir. L1 ve L2 vertebra korpusunda daha belirgin vertebra korpus anterior ve posteriorlarında osteofit formasyonlarını düşündürür görünümler izlenmiştir. L1-2 düzeyinden geçen kesitlerde bilateral foraminal geniş tabanlı disk protrüzyonları izlenmiştir. Bu düzeyde bilateral nöral foramenler daralmış olup intraforaminal belirgin bir root basısı izlenmedi. L2-3 düzeyinden geçen kesitlerde bilateral foraminal geniş tabanlı disk protrüzyonu izlenmiş olup, bu düzeyde bilateral nöral foramenler minimal daralmıştır. İntraforaminal root basısı izlenmedi. L3-4 düzeyinden geçen kesitlerde bilateral foraminal geniş tabanlı disk protrüzyonu izlenmiş olup, bu düzeyde bilateral nöral foramenler daralmıştır. İntraforaminal belirgin root basısı izlenmedi. L4-5 düzeyinden geçen kesitlerde diskte diffüz bulging zemininde diskte diffüz bulging zemininde bilateral foraminal geniş tabanlı sağda belirgin disk protrüzyonu izlenmiş olup, intraforaminal sağ L4 rootuna bir miktar bası izlenmiştir. Faset eklemler ve ligamantum flavumlar hipertrofiktir. L5-S1 düzeyinde diskte diffüz bulging santral ve bilateral foraminal geniş tabanlı disk protrüzyonu izlenmiştir. Bu düzeyde bilateral nöral foramenler sağda daha belirgin daralmış olup intraforaminal sağda belirgin her iki L5 rootuna da bir miktar bası izlenmiştir. Faset eklemler ve ligamantum flavumlar bir miktar hipertrofiktir. Sakral düzeyde multipl sayıda en büyüğünün çapı yaklaşık olarak 2 cm ye ulaşan tarlov kistlerini düşündürür göürünler izlenmektedir. Kontrol Muayenem çok ileri tarihe verildi malesef, özelde baktıramıyorum. yorumlarsanız çok sevinirim. Teşekkürler
MR raporuna göre 2 yerde ciddiye alınması gereken fıtığınız var. İyi bir muayene ile değerlendirip tedavi planı çizmeliyiz.

Semanur İşkan / 06-05-2017 04:40

Hocam çok şiddetli bel ağrısı çekiyorum mr sonucu T1T2 ağırlıklı sarı tam 4 mm T2 ağırlıklı aksial 4 mm bulgular lomber lordoz düzleşmiştir. Limber certebra korpus endplatelerinde schmorl nodülleri izlendi. L5-S1 disk sinyal intensitesi azalmıştır. Diskte diffüz taşma ve median fissür izlendi. Dural kese başı mıdır. Lateral reseslerde kökler serbest. Nöral foramenlerde kökler serbesttir. Hocam sonuçlara bakarsanız çok sevinirim. Hocam birde proloterapi tavsiye eder misiniz..
Selamlar, Sizin Mr bulgularınıza göre ilk planda Fizik Tedavi desteğini uygun gördüm. Ama ağrılarınız devam edecek olursa mutlaka HABERLEŞELİM…

Gülçin Zorkirişci / 05-05-2017 23:45

Merhabalar Doktor Bey.. Yeni çekilen boyun MR raporumda koyu siyah yazı ile yazılan kısımları aşağıdaki gibidir.Sonucu hakkında bilgi verirseniz çok memnun olacağım. Teşekkürler.. Servikal ask düzleşmiştir. Tüm servikal disklerde dejenerasyona sekonder sinyal kayıpları izlendi. Servikal vertebralarda ve end platelerde dejeneratif osteofitik değişiklikler mevcuttur.C2-3, C3-4, C5-6 disklerinde osteofit formasyonlarının eşlik ettiği tekal keseyi basılayan, anterior subraknoid mesafeyi daraltan diffüz periferal bulging izlendi. C3 vertebra korpusu düzeyinde şüpheli grade I retrolistezis mevcuttur. Direkt grafi korelasyonu önerilir.
Gülçin Hanım, Rapora göre fıtık açısından fazla bir sorun yok. Ama boyun omurga diziliminde bir sorun saptanmış. Boyun için DİNAMİK-FONKSİYONEL RÖNTGEN çekmeliyiz. Eğer kayma derecesi artarsa mutlaka ameliyatla bunu sabitlemek gerekir. Gelin, ne gerekirse yapalım…

Mualla KOLOĞLU / 05-05-2017 21:21

Kollarımda kış ayları boyunca artan uyuşma, özellikle uykudan uyandıracak derecede ağrı, uyuşma nedeniyle sürekli gittiğim Dr.söz ettim. Beyin MR istedi, sonucu okurken "eyvah" nidasıyla Beyin Cerrahına yönlendirdi. Omurilik içindeki sinire olan spinal kord basısından söz etti Raporda koyu renkle yazılı bölümler şöyle :Servikal disklerde belirgin santral protrüzyonlar, spinal kord basısı, kemik strüktürde osteodjeneratif değişiklikler mevcut. (KLİNİK GEREK DURUMUNDA servikal spinal MRG incelemesi önerilir) Her iki serebral hemisferde, anterior frontoparyetal bölge ekstra serebral sıbaraknoid mesafede, en belirgin yerinde 6mm'yi bulan, simetrik genişleme mevcut. (Higroma? Kortikal atrofiye sekonder?) subra tentorial alanda bilateral lateral ventrikül frontal horn periventriküler ak maddesinde, sağda belirgin korona radiata ve sentrum semiovale düzeyinde T1izohipo intens, T2 ve FLAIR hiperintens birkaç adet milimetrik nodüler oluşumlar mevcutu(Mikroanjiopatik iskemik_gliotik odaklar?) SAĞVERTEBRAL ARTER V4SEGMENTİNDE Hafif hipoplazi mevcut... Değerli Doktorum 54 yaşımdayım, bu yazıyı yazarken daha üçüncü satırda elim uyuşmaya başladı.. Durum ciddi galiba, ne yapmalıyım? Teşekkür eder, kolaylıklar dilerim Mualla KOLOĞLU
Mutlaka iyi bir muayene ile değerlendirmek lazım. MR raporu ile sizin şikayetlerinizi göz önüne alarak detaylı testler istemem gerekir.

Leyla yücel / 05-05-2017 18:54

Merhaba hocam Vertebral kolonda açıklığı sağa bakan hafif skolyotık görünüm.L4-5 diskinde dejenerasyona sekonder T2 sinyal kaybı. L4-5 diskinde santral - solparasantral geniş tabanlı protrüde disk hereisi, sol nöral kökenli ve dural keseye temas .Sol nöral forumun daralmiştir. Hocam ameliyat gerekiyormu
Leyla Hanım, Rapora göre ciddi bir durum var ve ameliyatlık gibi. Ancak santral fıtıkların zemininde bel kayması olabileceği için dinmaik-fonksiyonel bel röntgeni çekerek değerlendirmeliyiz.

GURKAN SAKARYA / 04-05-2017 16:33

T 12 -L1 Düzeyinde minimal diffüz bulging görünümü izlenmektedir L1-2 DÜZEYİNDE MİNİMAL DİFFÜZ L4-5 DÜZEYİNDE MİNİMAL GENİŞ TABANLI DİSK PORÜZYONU İZLENMEKTEDİR
CİDDİ BİR DURUM YOK. BOL BOL YÜZME VE EGZERSİZ ÖNERİRİM.

Ali Öztürk / 04-05-2017 13:04

radyoloji raporumu değerlendirir misiniz? Nasıl bir tedavi önerirsiniz? SERVİKAL MRG İNCELEMESİ: Servikal lordoz düzleşmiştir. Vertebra korpus köşelerinde osteofitik sivrileşmeler mevcuttur. Vertebra korpus yükseklikleri ve sinyal intelsiteleri tabiidir. Posterior vertebral hat düzgündür. intervertebral disk mesafeleri doğaldır. tüm disklerinde dejenerasyon ile uyumlu olarak T2A kesitlerde sinyal kaybı mevcuttur. tüm intervertebral servikal disklerde diffüz anüler bulging izlenmekte olup, ön araknoid mesafede daralma mevcuttur. incelenen seviyelerde osseo-spinoz kanal çapları fizyolojiktir. bilateral nöral foramenler açıktır. spinal kord kalınlığı ve sinyal intensitesi normaldir. inceleme alanındaki müsküler yapıların morfoloji ve sinyal intensitesi tabiidir. kranioservikal bileşke normaldir. serebellar tonsiller normal lokalizasyondadır.
Ali Bey, Ciddi bir şey yok. Bol bol yüzme ve egzersiz öneririm.

sıddık önal / 03-05-2017 12:57

hocam benim sol kalçamdan başlayıp topuğuma kadar ağrı gibi ama tam ağrı değil uyuşukluk arası bir şey var tabanlık yaptırdım ağrım biraz azaldı ancak emarda çektirdim sinir sıkışması olabilir şüphesi ile emar sonuçlarımı doktora gösterdim bir şey yok dedi fıtık var başlangıç düzeyinde dikkat et beline dedi geçiştirdi sizden bu emarı yorumlamanızı rica ediyorum ona göre uygun görürseniz muayene olup bu ağrıdan kurtulmak istiyorum. bu emar sonucundan çıkarak bu ağrılar tedavi edilebilir mi nasıl ilaçlar kullanmalıyım bundan sonra ne yapmalıyım bana yardımcı olursanız sevinirim çok teşekkür ederim şimdiden Tetkik:lumbal vertebra MR lomber lordoz normaldir. vertebra korpus yükseklikleri normal sınırlardadır. L4-L5 diskinde dejenerasyona sekonder intensite kaybı izlenmiştir. intervertebral dis mesafeleri normaldir. L5-S1 vertebra superior end platede posteriorda schmorl nodül indentasyonları izlenmiştir. L2-L3 intervertebral diskinde minimal diffüz anüler taşma izlenmiştir. L3-L4 intervertebral diskinde diffüz anüler taşma izlenmiştir. L4-L5 intervertebral diskinde her iki nöral forameni solda belirgin olarak daraltan diffüz anüler taşma zemininde geniş tabanlı posterosantral protüzyon izlenmiştir. L5-S1 intervertebral diskinde minimal posterior santral protüzyon izlenmiştir. Diğer intervertebral disklerde taşma ya da herniasyon bulgusu saptanmadı. Lomber spinal kod normaldir.Konus medullaris L1 düzeyinde son bulmaktadır.
Selamlar, Rapora göre 2 mesafede birden fıtığınız var ama başlangıç aşamasında. iyi bir merkezde Fizik Tedavi öneririm. Eğer ağrılarınız geçmezse mutlaka haberleşelim.