mehmet ilhan / 02-02-2015 14:21

Hocam aşağıdaki mr yorumlamanız mümkünmüdür.

SERVİKAL MR İNCELEMESİ:


Servikal lordoz düzleşmiştir.

C5-6 diskinde dejenrasyona sekonder sinyal kaybı ve komşu vertebra korpus köşelerinde osteofitik dejeneratif değişiklikler izlenmektedir.

Vertebra korpus yükseklikleri ve sinyal intensiteleri tabii izlenmektedir.

İntervertebral disk mesafeleri normal izlenmektedir.

Servikal spinal kord intensitesi homojen izlenmektedir.

C5-6 disk posteriorunda, subaraknoid mesafeyi ve bilateral nöral forameni anteriordan daraltan diffüz disk taşması izlenmektedir.

Diğer servikal disk posterior konumları normal izlenmektedir.SONUÇ:C5-6 disk posteriorunda, subaraknoid mesafeyi ve bilatral nöral forameni anteriordan daraltan diffüz disk taşması
Mehmet Bey, Ilerlemiş boyutta fıtığınız var ve ameliyatlık gibi. Tabii ki iyi bir muayene etmeden net bir yorum yazamam ama Mikrocerrahi ile omurilik basısını almalıyız.

kardelen çakıcı / 02-02-2015 14:17

merhaba hocam yaklaşık 6 aydır annem boyun ağrısı çekiyor.MR çektiler sonucunda servikal lordoz düzleşmiştir diyor.
C5-6 ve C6-7 disk sinyal intensiteleri dejenerasyona sekonder azalmıştır.
C5-6 disk mesafe daralmıştır.bu düzeyde disk posterior konumu kabarıktır.eşlik eden osteofitik sivrileşmelere bağlı her iki nöral foramen hafif daralmıştır.ventral subaraknoid mesafe hafif daralmıştır.
C6-7 düzeyinde disk sağ posterolateralinde disk kabarıklaşması ve eşlik eden osteofitik sivrileşmelere bağlı sağ nöral foramen hafif daralmış görünümdedir.
vertebra korpus yükseklikleri ve sinyalleri normaldir.
servikal spinal kord intensitesi homojendir

bu ne anama geliyor hocam yardımcı olursanız çok mutlu olurum şimdiden TEŞEKKÜRLER
Annenizin boyun bölgesinde fıtıkları var ve ameliyatlık. Bence iyi bir muayene ve Emg sinir testi ile değerlendirmemiz lazım. Daha sonra da Mikrocerrahi.

Çiğdem Kuşkulu / 02-02-2015 13:00

Merhaba Hocam,
20 yaşındayım yaklaşık 4 sene önceki merdivenden düşüşüme bağlı bel ağrısı şikayetlerim var. MR sonucum Şöyledir;
Lomber lordoz duzlesmistir.
L2/L3,L3/L4 bulging mevcuttur. Nöral foramenler hafif daralmıştır.
Lomber verterbraların korpus yükseklikleri, kontur sinyal intansiteleri ile posterior elemanları doğaldır.
Spial kord D12 seviyesinde konus medullaris olarak sonlanmakta olup kauda equina kökleri simetrik ve doğaldır.
Diğer lomber disklerde osseospinal kanal yönüne belirgin taşma saptanmadı.
İncelenen seviyelerde osseospinal kanal çapı fizyolojik sınırdadır.
İnceleme alanına giren seviyelerde paravertebral yumuşak dokulara ait patolojik sinyal değişikliği görülmedi.
-İlginiz ve yorumlarınız için teşekkür ederim hocam, iyi çalışmalar..
Biraz istirahat etmeli ve korse ile o Bölgeyi Sabite almalıyız. Daha sonra da yavaş yavaş egzersizlere başlamalıyız.

Zülfiye KUŞKULU / 02-02-2015 12:43

Merhaba hocam, ben 45 yaşında omuz ve boyun ağrısı şikayeti olan hastayım. EMG testi istenildi henüz yaptırmadım şimdilik Mr sonucumu sizinle paylaşacağım.
Servikal lordoz düzleşmiş.
C3/C4,C5/C6,C6/C6,C6/C7 santral protrüzyon mevcuttur. Nöral foramenler bilateral daralmıştır.
Serivkal vertebaların korpus yükseklikleri, kontur ve sinyal ,nstansiteleri doğaldır.
İncelen seviyelerde osseospinal kanal çapı fisyolojik sınırdadır.
Servikal spinal kord artefakt nedeniyle iyi değerlendirilmedi.
İncelme alanına giren seviyelerde paravertebral yumuşak dokulara ait patolojik sinyak değişikilği görülmedi.
-Hocam yorumlarınız için şimdiden teşekkürler.
Emg testi ile beraber Ortopedi muayenesi de lazım. Şimdiden geçmiş olsun.

Nazım KAÇALIN / 01-02-2015 21:20

Merhaba Hocam MR TETKİKİ L3-4,L4-5,L5-S1 düzeylerinde dejeneratif diskopatı ile uyumlu sinyal azalmaları izlenmiştir.K3-4diffüz bulging zeminide sağ parasantral protrüzyon izlenmiştir.L4-5 anterion epiduralmesafeyioblitereedendiffüz bulgig izlenmiştir.L5-S1 düzeyinde diffüz minimalbulging izlenmiştir Sakral 2 vertebra seviyesinde sakral kanal sol kesiminde 17x13 mm ebadında bir adet tarlow kisti izlenmiştir.
Nazım Bey, Sizdeki fıtıkların tam değerlendirilmesi için mutlaka filmleri görmem gerekir. Bası derecesine göre tedavi planı çizmek lazım. Bana kargo ile yollayın, bakıp arayayım.

Atakan YAKAR / 01-02-2015 01:50

merhabalar hocam mr sonucumu yorumlarsanız sevinrim ;

1) disk komşuluklarında end platolarda schmorl nodülleri izlenmiştir.

2) L1-2 , L4-5 ve L5-S1 seviyelerinde intervertebral disk sinyal intensitesinde dejenerasyon ile uyumlu azalma mevcuttur.

3) L1-2 , L2-3 , L3-L4 seviyelerinde intervertebral diskte ön epidural yağlı planları daraltan santral taşma izlenmiştir.

4) L4-5 seviyesinde intervertebral diskte dural keseye indentasyon oluşturan santral taşma mevcuttur.

5) L5-S1 seviyesinde intervertebral diskte ön epidural yağlı planları daraltan santral potrüzyon izlenmiştir.

- lomber lordoz normaldir
- spinal kord normal seviyede sonlanmıştır
- faset eklemler ve paravertebral kaslar doğaldır.
Atakan Bey, Belki bugün aynı maili birkaç kişiye de yazdım ama Ufak tefek fıtıklarınız dışında bir problem yok. Bol bol yüzme ve egzersiz öneririm. Eğer ağrılarınızın arttığı durumu kontrol altına almak gerekirse Fizik Tedavi önerebilirim.

levent fendi / 31-01-2015 15:12

Hocam 3 aydır bel agrım vardı mr çektirdim yardımcı olursanız sevinirim Lomber lordoz düzleşmiştir. Vertebra korpus yükseklikleri doğaldır.

Disk mesafeleri doğaldır. Nükleer kleftler belirgindir.

L4-5 diskinde kısmi dejeneratif sinyal kaybı izlendi.

T12-L1 diskinde posterior bulging, sağ paramedian hafif sığ herniasyon, tekal kesede anteriordan indentasyon izlendi.

L4-5 diskinde minimal posterior bulging izlendi.

L5-S1 diskinde hafif posterior bulging izlendi.

Medüllaspinalis normal seviyede sonlanmıştır.Paraspinal  kas planları doğaldır.
 
SONUÇ:

Lomber lordozda düzleşme

T12-L1 diskinde posterior bulging, sağ paramedian hafif sığ herniasyon, tekal kesede anteriordan indentasyon  

L4-5 diskinde minimal posterior bulging

L5-S1 diskinde hafif posterior bulging  
Ufak tefek fıtıklarınız dışında bir problem yok. Bol bol yüzme ve egzersiz öneririm. Eğer ağrılarınızın arttığı durumu kontrol altına almak gerekirse Fizik Tedavi önerebilirim.

ayşe yüksel / 31-01-2015 12:01

sayın hocam sırtımdatetik noktada olan ağrı ve boyun ağrılarım için doktora gittim.
servikal mrg sonucu: c3-4, c4-5, c5-6 diskleri seviyesinde ventral subaraknoid mesafe azalmış ve hafif posterior disk bulging izlenmektedir.
torakal mrg sonucu: torakal kifoz artmıştır. T8,T9 düzeyinde spinal kordda syringomyeli kavitesi dikkati çekmiştir.
Lomber mrg sonucu:
lumbosakral bileşkede transizyonel vertebra ile uyumlu görünüm izlenmektedir. L4-5 intervertebral diskinde posterior disk bulging ve annüler fissür izlenmekte,bu diskte dejenerasyona bağlı sinyal kaybı izlenmektedir.
beyin cerrahı 3 ay sonra kontrol dedi diğerleri için bişey söylemedi yardımcı olursanız sevinirim. şimdiden teşekkürler
Ufak tefek fıtıklarınız dışında bir problem yok. Omurilik içerisindeki su birikmesi önemli, Bol bol yüzme ve egzersiz öneririm. Eğer ağrılarınızın arttığı durumu kontrol altına almak gerekirse Fizik Tedavi önerebilirim.

Serap inci yüksel / 31-01-2015 06:19

Hocam size sormak istediğim 2 yıl önce 2 adet fıtığım olduğu söylendi ve fizik tedavisi gördüm aynı şikayetlerde tekrar gittim yine fizik verildi sizin yorumunuzu almak isterim fizik gereklimi mr sonucum L4-5 L5-S1 dişlerin sinyal intensitesi T2A kesitlerinde dejenerasyona sekonder azalmıştır. L4 vertebra alt L5 vertebra üst endplatelerinde T1-T2A kesitlerinde hiperintens görünümünde modic tip II dejenerasyon ile uyumlu patolojik sinyal değişiklikleri izlenmektedir.L4-5 diski geniş tabanlı diffüz posterior protrüzyon göstermekte olup dural keseye bası yapmaktadır.L5-S1 diski santral posterior protrüzyon göstermekte olup anterior epidural yağ mesafesini daraltmaktadır
Belinizde iki mesafede birden fıtık var ve ikisi de santral ağırlıklı. Ortadan bası yapan fıtıklarda belde kayma olasılığı fazla. Dinamik fonksiyonel bel röntgeni ile değerlendirmek lazım.

emine dilek yavuz / 31-01-2015 00:45

lomber lordoz konfigürasyonu artmıştır.L2 vertebra korusunda 12mm çapında hemangiom ile uyumlu lezyon izlenmektedir.L4 vertebra alt L5 vertebra üst end platoda tip ll istek dejeneratif sinyal değişikliği görülmektedir.L4-5 intervertebral eklem mesafesi daralmıştır.L4-5 intervertebral diskinde dejenerasyona sekonder T2 ağırlıklı kesitlerde sinyal kaybı dikkati çekmiştir.L4-5 seviyesinde bilateral pars Interartikülaris defekti ve grade l anterior litik tipte alındı polis tesis izlenmiştir.listezise eşlik eden disk genelindeki bulginge sekonder bileteral nöral foramenlerde daralma bileteral L4 köklerine bası izlenmiştir.L4-5/L5-S1 faset ekleminde dejeneratif değişiklikler görülmektedir. hocam sonuçların bu.lütfen yardım.
Bu raporda belirtilen doğuştan sizde bel kayması var. Fakat altta yatan fıtık yoksa ve klinik olarak da fazla etkili değil ise birinci derecedeki kaymaları ameliyat etmiyorum. Fizik Tedavi ilk seçeneğim oluyor.