BK / 11-08-2017 19:14

Hocam merhaba, Raporumuzda "Vertebra korpus köşelerinde ostefiti sivrilesmeler, end platolarda yer yer milimetrik schmorl nodulleri izlenmektedir. L4-5 diskinde dural sakta basiya eden olan diffz annüler bulging zemininde kaudale hafif migrasyonu izlenen fokal santral ekstrüde disk herniasyonu izlenmektedir. Bilateral nöral foramenler inferiordan daralmistir. L5-S1 diskinde dejenerasyona sekonder sinyal intensite ve yukseklik kaybi,duske komsu end platolarda duzensizlik ve moddic tip2 dejenerason ile uyumlu sinyal degisiklikleri izlenmistir. Bu seviyefe dural sakta basiya neden olan santral agirlikli diffüz annüler bulging izlenmektedir. Bilateral nöral foramenler daralmistir. Sol S1 sinir kökü ile yakın komsuluk mevcuttur. Foramial duzeyde sol L5 sinirine hafif indentasyon dikkati cekmistir. " yazmaktadir . Sorunumuz nedir tedavi yontemi nasildir ? Vereceğiniz cevap icin teşekkür ederim..
SAYIN BK, Sizin MR raporunuza göre oldukça ciddi olarak 2 yerde fıtığınız var. En kısa sürede mikrocerrahi öneriyorum. Gelin, ne gerekirse yapalım..

Mustafa aydin / 11-08-2017 18:51

Sonuç: " Lomber lordozda düzleşme, " Açıklığı sağa bakan hafif skolyoz , " L3-4 diskinde diffüz bulging, hafif dural kese basısı ve nöral foramenlerde inferiordan hafif daralma, " L4-5 diskinde diffüz bulging, dural kese basısı ve solda belirgin nöral foramenlerde inferiordan daralma, " L5-S1 diskinde hafif santral bulging, epidural yağlı alanda silinme.
Mustafa Bey, 2 yerde birden fıtığınız var ama henüz ameliyat boyutunda değil. İlk planda iyi bir merkezde Fizik Tedavi öneririm. Fakat ağrılarınız devam edecek olursa haberleşelim…

Neslihan İlkiner / 11-08-2017 17:48

Kuyruk sokumunda cukurluk bel agrisi boyun agrisi kollarda ayaklarda uyusukluk his kaybi bas agrisi goz kararmasiDorsal seviyede açıklığı sola bakan hafif skolyoz açısından anlamlı olabilecek görünüm dikkati çekmekte olup direkt grafi ile verifkasyon önerilir. Servikal lordoz düzleşmiştir. Lomber lordoz hafif artmıştır. Servikal intervertebral disklerde dejenerasyon ile uyumlu T2A’da sinyal kaybı mevcuttur. Lomber seviyelerde ve alt dorsal seviyelerde vertebra korpusu end plate düzeyinde Schmorl nodül indentasyonları izlenmektedir. C5-C6 intervertebral diskinde santral – sol paramedian protrüzyon mevcuttur, bu seviyede anterior subaraknoid mesafe daralmış olup spinal kord serbesttir, her iki nöral foramen normal genişliktedir. D3-D4 seviyesinde sol paramedian milimetrik fokal protrüzyon mevcuttur, bu seviyede anterior subaraknoid mesafe hafif daralmış olup spinal kord serbesttir. Konus medullaris L1 seviyesinde orta hatta serbest olarak sonlanmaktadır. L1-L2 intervertebral disk seviyesinde santral – sol paramedian protrüzyon izlenmektedir, bu seviyede dural keseye belirgin bası izlenmekte olup anlamlı kök basısı saptanmamıştır, her iki nöral foramen normal genişliktedir. Alt lomber bölgede hafif derecede faset eklem dejenerasyonu dikkati çekmektedir. MR limitleri içerisinde posterior elemanlarda kemik yapıda gross defekt izlenmedi. İntrameduller patoloji saptanmadı.
Neslihan Hanım, İyi bir merkezde Fizik Tedavi desteği öneririm…

murat tekin / 11-08-2017 14:19

merhaba hocam, l5-s1 intervertebral disklerin sinyal intensitesi T2A kesitlerde dejenerasyona sekonde azalmıştır. bu seviyede posteriorda disk yüksekliğinde kayıp mevcuttur bu seviyede dural kesede hafif bası oluşturan ve sol S1 spinal sinir köküne bası oluşturan sol parasantral disk protrüzyonu izlenmektedir. mr sonucum böyle namaz kılamıyorum rükua gidemiyorum eğilemiyorum iş münasebetiyle oturarark çalışıyrum. teşekürler.
Murat Bey, Sol kalçadan aşşağıya kadar, topuğa uzanan siniri ezen oldukça ciddi bir fıtığınız var. Bunun yüzünden sizin bu şikayetleriniz… Gelin, en kısa sürede mikrocerrahi yapalım.. 0 505 623 49 09

Fırat çölyaran / 10-08-2017 21:43

Merhaba hocam eşimin mr sonucu alttaki gibidir umarım ciddi bir rahatsızlık yotur teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.Test Grup Adı MANYETİK REZONANS (MR) Test Adı MR. Lomber Rapor {\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0{\fonttbl {\f0\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;} {\f1\froman\fcharset162\fprq2 Times New Roman;} {\f2\fswiss\fcharset162\fprq2 Calibri;} {\f3\fswiss\fcharset162\fprq2 Arial;} {\f4\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}} {\colortbl;\red0\green0\blue0;\red255\green255\blue255;\red0\green0\blue0;} {\stylesheet{\s0\itap0\nowidctlpar\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\itap0\nowidctlpar\f1\fs24\sbasedon0 Varsay?lan;}} {\*\generator TX_RTF32 14.0.520.503;} \deftab1134\paperw12240\paperh15840\margl1440\margt1440\margr1440\margb1440\widowctrl\formshade\sectd \sbknone\headery720\footery720\pgwsxn11906\pghsxn16838\marglsxn1134\margtsxn1134\margrsxn1134\margbsxn1134\pard\s17\itap0\nowidctlpar\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\plain\f1\fs24\par\pard\s17\itap0\nowidctlpar\qc\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\plain\f0\fs24\b\cf3 MAGNET\plain\f2\fs24\b\cf3\loch\f2\hich\f2\'dd\plain\f0\fs24\b\cf3 K REZONANS G\loch\f0\hich\f0\'d6R\'dcNT\'dcLEME TETK\plain\f2\fs24\b\cf3\loch\f2\hich\f2\'dd\plain\f0\fs24\b\cf3 K RAPORU\plain\f1\fs24\par\pard\s17\itap0\nowidctlpar\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\plain\f3\fs24\b\ul\cf3\loch\f3\hich\f3\'ddncelenen b\'f6lge\plain\f3\fs24\b\cf3 : \plain\f3\fs24\cf3 - LOMBER VERTEBRA -\plain\f1\fs24\par\pard\s17\itap0\nowidctlpar\qj\fi-360\li360\tx360\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\plain\f3\fs24\b\ul\cf3 Teknik\plain\f3\fs24\b\cf3 : \plain\f1\fs24\par\pard\s17\itap0\nowidctlpar\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\plain\f3\fs24\b\cf3 Philips \loch\f3\hich\f3\'ddngenia 1,5T MR cihaz\'fd ile \plain\f3\fs24\cf3 T\plain\f3\fs24\cf3\dn10 1\plain\f3\fs24\cf3 A TSE ve T\plain\f3\fs24\cf3\dn10 2\plain\f3\fs24\cf3 A TSE Sagital T\plain\f3\fs24\cf3\dn10 2\plain\f3\fs24\cf3 A TSE Aksiyal Sekanslar \loch\f3\hich\f3\'ddle elde Edilen Serilerde.\plain\f1\fs24\par\pard\s17\itap0\nowidctlpar\qj\ri425\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\plain\f3\fs24\b\ul\cf3 Bulgular:\plain\f1\fs24\par\pard\s17\itap0\nowidctlpar\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\plain\f3\fs24\cf3 Lomber lordoz do\loch\f3\hich\f3\'f0ald\'fdr. Lomber vertebra korpus y\'fckseklikleri ve kortikomed\'fcller sinyal intensiteleri normaldir.\par L5-S1 seviyesinde diskde dejenerasyona sekonder hafif T2 sinyal kayb\'fd izlenmektedir.\par L5-S1 seviyesinde posterior bulging izlenmekte olup dural saka bas\'fd mevcut ve bilateral n\'f6ral foramenler hafif daralm\'fd\'fet\'fdr.\plain\f1\fs24\par\plain\f3\fs24\cf3 Di\loch\f3\hich\f3\'f0er seviyelerde lomber intervertebral eklem disklerinin y\'fckseklik ve sinyal intansiteleri normal olup posterior konturlar\'fd do\'f0ald\'fdr. Bu mesafelerde dural kese ve kauda ekuna lifleri serbest seyretmektedir. \plain\f1\fs24\par\pard\s17\itap0\nowidctlpar\qj\tx9900\tx10080\tx10800\tx11520\tx12240\tx12960\tx13680\tx14400\tx15120\tx15840\tx16560\tx17280\tx18000\tx18720\plain\f3\fs24\cf3 T\loch\f3\hich\f3\'fcm seviyelerde bilateral epidural ya\'f0l\'fd dokular ve di\'f0er n\'f6ral foramenler a\'e7\'fdkt\'fdr. \plain\f1\fs24\par\pard\s17\itap0\nowidctlpar\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\plain\f3\fs24\cf3 Spinal kord boyut ve sinyal intensitesi normal olup L1 d\loch\f3\hich\f3\'fczeyinde sonlanmaktad\'fdr. Spinal kanal \'e7ap\'fd normal limitlerdedir.\plain\f1\fs24\par\plain\f3\fs24\cf3 Paravertebral yumu\loch\f3\hich\f3\'feak dokularda patolojik sinyal de\'f0i\'feikli\'f0i saptanmam\'fd\'fet\'fdr. \plain\f1\fs24\par\plain\f3\fs24\b\ul\cf3 Sonu\loch\f3\hich\f3\'e7\plain\f3\fs24\b\cf3 : \plain\f1\fs24\par\plain\f3\fs24\b\cf3 L5-S1 seviyesinde diskde dejenerasyona sekonder hafif T2 sinyal kayb\loch\f3\hich\f3\'fd.\par L5-S1 seviyesinde posterior bulging izlenmekte olup dural saka bas\'fd ve bilateral n\'f6ral foramenlerde hafif daralma\plain\f3\fs24\cf3 .\plain\f1\fs24\par\par\pard\s17\itap0\nowidctlpar\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\plain\f3\fs24\b\cf3 Sayg\loch\f3\hich\f3\'fdlar\'fdmla,\plain\f1\fs24\par\par\par\plain\f3\fs16\loch\f3\hich\f3\'ddST.AYDIN.\'dcN\'dd.SA\'d0.UYGULAMA VE ARA\'deTIRMA MERKEZ\'dd\plain\f1\fs24\par\plain\f3\fs20\b YRD.DO\loch\f3\hich\f3\'c7.DR.\'deULE G\'dcLSEVEN \'c7\'ddFT\'c7\'dd\plain\f1\fs24\par\plain\f3\fs16 Radyoloji uzman\loch\f3\hich\f3\'fd\plain\f1\fs24\par\plain\f3\fs16\cf3 Dip Tesc No:84763\plain\f1\fs24\par\pard\s17\itap0\nowidctlpar\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par\pard\s17\itap0\nowidctlpar\qj\ri425\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par\pard\itap0\nowidctlpar\par }
Merhabalar, Eşinizin MR raporuna göre en alt mesafede bir fıtık var ve epeyce ileri boyutta. İlk planda iyi bir muayene ile değerlendirmek ve filmlerin kendisini görmek lazım. Gerekirse mikrocerrahi öncesi RF-Lazer ile küçültme yapabiliriz.. Gelin, ne gerekirse yapalım.. 0 212 233 22 00

Mehmet kaya / 10-08-2017 20:50

Rapor {\rtf1\ansi\ansicpg1252\uc1\deff0{\fonttbl {\f0\fswiss\fcharset0\fprq2 Arial;} {\f1\froman\fcharset162\fprq2 Times New Roman;} {\f2\fswiss\fcharset162\fprq2 Calibri;} {\f3\fswiss\fcharset162\fprq2 Arial;} {\f4\froman\fcharset2\fprq2 Symbol;}} {\colortbl;\red0\green0\blue0;\red255\green255\blue255;\red0\green0\blue0;} {\stylesheet{\s0\itap0\nowidctlpar\f0\fs24 [Normal];}{\*\cs10\additive Default Paragraph Font;}{\s17\itap0\nowidctlpar\f1\fs24\sbasedon0 Varsay?lan;}} {\*\generator TX_RTF32 14.0.520.503;} \deftab1134\paperw12240\paperh15840\margl1440\margt1440\margr1440\margb1440\widowctrl\formshade\sectd \sbknone\headery720\footery720\pgwsxn11906\pghsxn16838\marglsxn1134\margtsxn1134\margrsxn1134\margbsxn1134\pard\s17\itap0\nowidctlpar\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\plain\f1\fs24\par\pard\s17\itap0\nowidctlpar\qc\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\plain\f0\fs24\b\cf3 MAGNET\plain\f2\fs24\b\cf3\loch\f2\hich\f2\'dd\plain\f0\fs24\b\cf3 K REZONANS G\loch\f0\hich\f0\'d6R\'dcNT\'dcLEME TETK\plain\f2\fs24\b\cf3\loch\f2\hich\f2\'dd\plain\f0\fs24\b\cf3 K RAPORU\plain\f1\fs24\par\pard\s17\itap0\nowidctlpar\sl360\slmult1\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\plain\f3\fs24\b\ul\cf3\loch\f3\hich\f3\'ddncelenen b\'f6lge\plain\f3\fs24\b\cf3 : \plain\f3\fs24\cf3 - LOMBER VERTEBRA -\plain\f1\fs24\par\pard\s17\itap0\nowidctlpar\qj\fi-360\li360\tx360\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\plain\f3\fs24\b\ul\cf3 Teknik\plain\f3\fs24\b\cf3 : \plain\f1\fs24\par\pard\s17\itap0\nowidctlpar\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\plain\f3\fs24\b\cf3 Philips \loch\f3\hich\f3\'ddngenia 1,5T MR cihaz\'fd ile \plain\f3\fs24\cf3 T\plain\f3\fs24\cf3\dn10 1\plain\f3\fs24\cf3 A TSE ve T\plain\f3\fs24\cf3\dn10 2\plain\f3\fs24\cf3 A TSE Sagital T\plain\f3\fs24\cf3\dn10 2\plain\f3\fs24\cf3 A TSE Aksiyal Sekanslar \loch\f3\hich\f3\'ddle elde Edilen Serilerde.\plain\f1\fs24\par\pard\s17\itap0\nowidctlpar\qj\ri425\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\plain\f3\fs24\b\ul\cf3 Bulgular:\plain\f1\fs24\par\pard\s17\itap0\nowidctlpar\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\plain\f3\fs24\cf3 Lomber lordoz do\loch\f3\hich\f3\'f0ald\'fdr. Lomber vertebra korpus y\'fckseklikleri ve kortikomed\'fcller sinyal intensiteleri normaldir.\par L5-S1 seviyesinde diskde dejenerasyona sekonder hafif T2 sinyal kayb\'fd izlenmektedir.\par L5-S1 seviyesinde posterior bulging izlenmekte olup dural saka bas\'fd mevcut ve bilateral n\'f6ral foramenler hafif daralm\'fd\'fet\'fdr.\plain\f1\fs24\par\plain\f3\fs24\cf3 Di\loch\f3\hich\f3\'f0er seviyelerde lomber intervertebral eklem disklerinin y\'fckseklik ve sinyal intansiteleri normal olup posterior konturlar\'fd do\'f0ald\'fdr. Bu mesafelerde dural kese ve kauda ekuna lifleri serbest seyretmektedir. \plain\f1\fs24\par\pard\s17\itap0\nowidctlpar\qj\tx9900\tx10080\tx10800\tx11520\tx12240\tx12960\tx13680\tx14400\tx15120\tx15840\tx16560\tx17280\tx18000\tx18720\plain\f3\fs24\cf3 T\loch\f3\hich\f3\'fcm seviyelerde bilateral epidural ya\'f0l\'fd dokular ve di\'f0er n\'f6ral foramenler a\'e7\'fdkt\'fdr. \plain\f1\fs24\par\pard\s17\itap0\nowidctlpar\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\plain\f3\fs24\cf3 Spinal kord boyut ve sinyal intensitesi normal olup L1 d\loch\f3\hich\f3\'fczeyinde sonlanmaktad\'fdr. Spinal kanal \'e7ap\'fd normal limitlerdedir.\plain\f1\fs24\par\plain\f3\fs24\cf3 Paravertebral yumu\loch\f3\hich\f3\'feak dokularda patolojik sinyal de\'f0i\'feikli\'f0i saptanmam\'fd\'fet\'fdr. \plain\f1\fs24\par\plain\f3\fs24\b\ul\cf3 Sonu\loch\f3\hich\f3\'e7\plain\f3\fs24\b\cf3 : \plain\f1\fs24\par\plain\f3\fs24\b\cf3 L5-S1 seviyesinde diskde dejenerasyona sekonder hafif T2 sinyal kayb\loch\f3\hich\f3\'fd.\par L5-S1 seviyesinde posterior bulging izlenmekte olup dural saka bas\'fd ve bilateral n\'f6ral foramenlerde hafif daralma\plain\f3\fs24\cf3 .\plain\f1\fs24\par\par\pard\s17\itap0\nowidctlpar\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\plain\f3\fs24\b\cf3 Sayg\loch\f3\hich\f3\'fdlar\'fdmla,\plain\f1\fs24\par\par\par\plain\f3\fs16\loch\f3\hich\f3\'ddST.AYDIN.\'dcN\'dd.SA\'d0.UYGULAMA VE ARA\'deTIRMA MERKEZ\'dd\plain\f1\fs24\par\plain\f3\fs20\b YRD.DO\loch\f3\hich\f3\'c7.DR.\'deULE G\'dcLSEVEN \'c7\'ddFT\'c7\'dd\plain\f1\fs24\par\plain\f3\fs16 Radyoloji uzman\loch\f3\hich\f3\'fd\plain\f1\fs24\par\plain\f3\fs16\cf3 Dip Tesc No:84763\plain\f1\fs24\par\pard\s17\itap0\nowidctlpar\qj\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par\pard\s17\itap0\nowidctlpar\qj\ri425\tx720\tx1440\tx2160\tx2880\tx3600\tx4320\tx5040\tx5760\tx6480\tx7200\tx7920\tx8640\tx9360\tx10080\par\pard\itap0\nowidctlpar\par } hocam eşimin mr sonucu umarım ciddi bişey yoktur şimdiden teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.
Merhabalar, Eşinizin mail adresine de yazdığım gibi: MR raporuna göre en alt mesafede bir fıtık var ve epeyce ileri boyutta. İlk planda iyi bir muayene ile değerlendirmek ve filmlerin kendisini görmek lazım. Gerekirse mikrocerrahi öncesi RF-Lazer ile küçültme yapabiliriz.. Gelin, ne gerekirse yapalım.. 0 212 233 22 00 - 0 535 245 45 22

derya istek / 10-08-2017 19:06

l4 l5 diskinde diffüz bulging izlenmekte tekal sak anteriorda basilidir bilateral hafif faset hipertrofileri izlenmektedir noral foramenler kaudalde daralmistir disk sinyali dejenerasyona sekonder azalmistir lutfen yorumlar misiniz belinden yana yormayinca şikayetim fazla değil alistim ama sol ayagim bilegime parmagima kadar uyuşuk merdiven çok zor cikiyorum hocam bide boyun emarim servikal lardoz duzlesme mevcut C5-6 diski posteriorda minimal santral protruzyon mevcut olup normal foramenler spinal kanal capi normaldir sol kurigimi deliyorlarmiscasina agrim var hic gecmiyor sol kolda güç kaybi var ve bir iş yaparken kolun kesiliyor gibi hissizlik var
Merhabalar, Bel MR raporuna göre en alt mesafede bir fıtık var ve epeyce ileri boyutta. İlk planda iyi bir muayene ile değerlendirmek ve filmlerin kendisini görmek lazım. Boyun ağrısını açıklayacak bir fıtık yok ama emg-sinir testi gerekecek. Gerekirse mikrocerrahi öncesi RF-Lazer ile küçültme yapabiliriz.. Gelin, ne gerekirse yapalım.. 0 212 233 22 00

Berrin Dener / 10-08-2017 18:07

Hocam merhaba..45 yaşındayım.. 3 haftadır ani eğilme sonucu gelişen bel ağrım var..istirahat ve ilaç tedavisi devam ediyor ancak iyileşme yok malesef..mr sonucunda lomber disk lerde disk dejenerasyonlarına sekonder sinyal kayıpları mevcuttur..L3-4 ve L5-S1 diskleri diffüz bulgıng göstermiştir.L4-5 diski sağ foraminal kesimden hafif protrüdedir.denmektedir..değerlendirebilirseniz çok memnun olurum..
Berrin Hanım, Henüz başlangıç aşamasında fıtıklarınız var. Bol bol yüzme ve egzersiz yapmalısınız…

zeynep gençtürk / 10-08-2017 17:41

C4-5düzeyinde disk intensitesinde azalma diffüz bulging zemininde nedeni ile ventral subaraknoid mesafede minimal daralma izlenmektedir nedir
Zeynep Hanım, Küçük diyebileceğimiz bir boyun fıtığınız var. ilk planda iyi bir Fizik Tedavi lazım. Ama ağrılar devam edecek olursa haberleşelim.. 0 505 623 49 09

Yüksel soyarslan / 10-08-2017 16:09

Lomber mr (kontraslı) Tüm disk sinyal intensiteleri t2a dejenerasyona sekindeler azalmıştır L2 3 düzeyinde geçirilmiş operasyona sekonder laminektomi defekti izlenmektedir. L3 4 düzeyinde sol foraminal geniş tabanlı annuler ruptur eşlikli protuzyon mevcuttur.sol nöral formen genişliği daralmış olup solda l4 köküne bası dikkat çekmektedir L4 5 düzeyinde dural keseye bası yapan bulging izlenmektedir her iki nöral foromen genişliği inferiordan daralmıştır L5 s1 düzeyinde ön epidural mesafeyi daraltan bulging mevcuttur solda nöral foromen genişliği minimal daralmıştır. Sayın hocam bu mr ı 3 doktorumuza gösterip bilgi almak istedim 2 doktorumuz platinli ameliyat düşünürken 1 tanesi hiç bir sorun yok tarzında yaklaşımda bulundu.sizdende deyerli bir yorum alırsam kafamın karışıklığını giderebilirim inşallah.simdiden tşk ederim
Merhabalar, Ameliyat olmuş kişilerin sadece MR raporuna göre değerlendirilmesi birçok yanlışa yelken açar. Mutlaka bunun yanında dinamik-fonksiyonel bel röntgeni de çekmek lazım ki; KAYMA VARSA VİDA-PLATİNden bahsedelim… Yani sizi muayene ederek ve bu filmleri inceleyerek netleştirelim. Gelin, bekliyorum…0 535 245 45 22